Naturbeskyttelsesloven – hvad må man?

På strandenFlere kajakroere har oplevet at blive jaget væk fra en strand, hvor de var gået i land. Ofte med den meddelelse, at stranden var privat område. Men er det ikke tilladt at gå i land selv på private områder? Denne artikel ser på Naturbeskyttelsesloven, der er baggrund for danskernes adgang til naturen.

Regelgrundlag

Formålet med Naturbeskyttelsesloven er at give os alle adgang til at færdes og opholde os i naturen – ud over at værne og beskytte naturen naturligvis. I virkeligheden hedder loven, der regulerer området, Bekendtgørelse af lov om naturbeskyttelse og er fra 2008 med enkelte rettelser i 2009. Og lad det være slået fast (se kapitel 4): Jo, der er adgang til strande og andre naturområder – med mindre de er specielt fredede. Ved fredning er der ofte tale om en tidsbegrænset fredning i fuglenes yngletid. Større øer og de aller fleste strande er ikke fredede, heller ikke selv om de er privat ejede. Søkort viser fredede områder, men skal du være helt sikker, så må du ind på de enkelte kommuners hjemmesider og se eventuelle særlige bestemmelser. I Roskilde Fjord er der f.eks. fredet i yngletiden på de fleste små rev og øer i fjorden. Der er også en mindre strandstrækning, hvor der er fredet p.g.a. ynglende havørne.

Hvad må man så?

Du må gå i land og opholde dig kortvarigt på strande – dog mindst 50 meter fra bebyggelse. Kortvarigt regnes som mindre end et døgn. Teltslagning er ikke tilladt, men du må gerne sove på stranden i en sovepose under f.eks. en pressening. Du må endda tænde bål! Stranden regnes fra laveste vandstandslinje og indtil sammenhængende landvegetation. 1. april-30. september skal hunde føres i snor. Hunde skal altid føres i snor, hvor der er græssende husdyr. Nogle områder har dog ikke fri adgang, selvom de skulle ligge ved strandkanten. Det er forsvarsanlæg, der fortsat benyttes (f.eks. skydebaner) og strande, hvor der før januar 1916 blev anlagt en have ned til vandkanten. Der er endvidere særlige regler for ophold på havneanlæg. Her må du selv undersøge hvilke regler, der gælder.

Er du gået i land på en ø, må du gerne bevæge dig ind på øen, hvis det kan gøres uden at forstyrre eventuelle dyr. Du skal holde dig mindst 150 meter fra bebyggelse og adgangen skal ske mellem klokken 0600 og solnedgang, men du må selvfølgelig ikke bevæge dig rundt i opdyrkede områder. Faktisk står der skrevet i loven, at du må have en båd liggende på stranden, hvis den ikke har motor. Områder kan kortvarigt lukkes på grund af jagt eller ved intensivt landbrugsarbejde. Hunde skal altid føres i snor på private områder.

Og endelig: Der skal selvfølgelig ryddes op! Det er ikke tilladt at efterlade affald uden ejerens tilladelse.

God fornøjelse med togterne i naturen!

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.