Ro med hajer

I Massachusetts, USA (se kort), på østkysten ved Cape Cod, kunne man lørdag den 7. juli 2012 se følgende hændelse:

Billedet, der er taget af Shelly Negrotti, viser Walter Szulc Jr i den blå kajak forfulgt af en 4-5 meter lang hvidhaj. Hajarten er almindelig på de kanter, men er forholdsvis fredelig, idet der ikke har været kendte tilfælde af hajangreb fra hvidhajer i området siden 1936 jf. avisen Cape Cod Times, hvor en svømmende mand blev dræbt. Heller ikke denne gang var der fare på færde, men det er da en oplevelse, der nok huskes af kajakroeren! Bemærk iøvrigt, at veste ikke hører til påklædningen på billedet. Men om en vest beskytter mod hajbid er nok også tvivlsomt.

Om hvidhajer

Hvidhajer har fået deres navn på grund af farven på deres bug. De kan blive op til 6,5 meter lange, hunnerne størst, og veje op til 2 tons. Det gør den til verdens største rovfisk. Den kan svømme mellem 20-30 km/t over længere strækninger og op til 60 km/t over korte. Den kan godt lide at springe ud af vandet, når den jager f.eks. sæler, der udgør en stor del af dens føde sammen med forskellige fisk, herunder tun. Hajen er også ådselsæder og regnes som et af naturens mest succesfulde rovdyr. Hajer jager oftest om natten. Imidlertid er den truet på grund af fiskning og ødelæggelse af levesteder. Hajen bliver kønsmoden i 18 årsalderen og selv om den får op til 10 unger, så er selvproduktionen lille, da dødeligheden blandt unge hajer er stor.

Der rapporteres mellem 5-15 dødelige hajangreb om året i verden. En del af disse er formodentligt af hvidhajer.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.