Isætning fra is – hvad er tilladt

På baggrund af et indlæg i TV2 Lorry mandag den 13. februar 2012 (se video ved at trykke på linket eller billedet til venstre), er det måske på sin plads lige at trække linjerne op for hvad der er tilladt i Danmark, når man bevæger sig ud på isen.

Historien i TV2 var, at kajakklubben ved Kajakhotellet.dk ville ud at ro i Øresund ved Amager Strandpark, hvor klubben holder til. Imidlertid var der næsten 1 kilometer over is for at komme til åbent vand. Og den is valgte kajakklubben så at gå ud på – behørigt iført sikkerhedsudstyr som ro-vest og tørdragt. Noget de har gjort før ifølge Kajakhotellets egne youtube-kanal.

Debatten i TV2 kørte på, om det var forsvarligt og debatten blev hjulpet godt i gang af en video fra turen, hvor en roer faldt i en våge, men kom op uden problemer. Roeren var klædt forsvarligt på efter hvad kunne ses på videoen. Men hvad er tilladt?

Det er kommunerne, der giver tilladelse til færdsel på isen i kommunens område – herunder også på kyststrækninger. Det er sådan, at al færdsel på is på kommunernes søer og kyststrækninger faktisk (normalt) er forbudt – med mindre der er givet tilladelse. Kommunerne holder øje med istykkelsen og giver på den baggrund  tilladelse, når isen vurderes sikker. Vurdering af sikkerhed er lidt forskellig fra kommune til kommune, men det mest normale er, at der først åbnes for færdsel på isen, når den er mindst 13 centimeter tyk på hele søen.

Billede fra Internet – ikke fra Kajakhotellets tur

I fjorde mv. kan kommunerne give tilladelse til færdsel på isen i områder og så afspærre resten. Men der er generel kutyme for, at der ikke åbnes for færdsel på kyster, da understrømme og bølger hele tiden kan ændre forholdene. Især ved kyster, hvor der er sejlrender. Københavns Kommune udtalte i aktuelle sag, at der aldrig vil blive givet tilladelse til færdsel på isen i Øresund på grund af strøm og bølger.

Reglerne er nemme at huske

Det er ikke tilladt at færdes på isen på søer og i havet med mindre der er givet tilladelse fra kommunen ved opsætning af skilte. Bevæger du dig alligevel ud på isen, kan politiet give dig en bøde og du kan gøres økonomisk ansvarlig for en eventuel redningsaktion. Færdsel foregår altid på eget ansvar.

På private søer er det lodsejeren, der skal give tilladelse.

Kilde: Retsinfo ver. Ordensbekendtgørelsen §15. Bekendtgørelsen giver politiet ret til at forbyde færdsel på offentlige søer, havne og havområder. De fleste (hvis ikke alle) politiregioner har udstedt et generelt forbud på den baggrund og givet kommunerne tilladelse til midlertidigt at ophæve forbudet, når isen anses for sikker. Tilladelsen skal blandt andet vises med skilte på stedet.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.