IP koder

De fleste kajakroere ved, at elektronik og saltvand ikke er den bedste kombination. Og mange ved, at der er et kodesystem, som viser, hvad elektrisk udstyr kan holde til. Men hvad betyder koderne?

Kodesystemet er opstillet af et international standardiseringsorgan, International Electro-technical Commission (forkortet ICE), som opstiller kravene og forklaringerne bag systemet. Denne artikel omhandler IP-standarden ICE 60529, der angiver beskyttelsesgraden for elektrisk udstyr. Altså hvad udstyret kan holde til både ved påvirkning af faste genstande og vand.

IP-standard

IP er en forkortelse for International Protection Rating og er opbygget af betegnelsen ‘IP’ samt to efterfølgende cifre. Det første ciffer er beskyttelse mod indtrængning af faste genstande (kan f.eks. være støv), mens andet ciffer er beskyttelsen mod indtrængning af væske. Er et ciffer ikke i brug, angives det med et x.

Eksempel: IPx7 – genstanden tager ikke skade ved kortvarig nedsænkning i vand. Med kortvarig menes op til 30 minutter i en meters dybde.

De to cifre kan efterfølges af to bogstaver, hvor det første beskriver hvad genstanden giver beskyttelse for og det andet bogstav giver resultatet af beskyttelse under særlige forhold.

Eksempel: IP07S – genstanden er ikke beskyttet mod partikler, men genstanden kan klare en kortvarig nedsænkning i vand. Endvidere er genstanden afprøvet i vand – mens bevægelige dele i apparatet står stille.

De to sidste bogstaver er ikke obligatoriske og behøver ikke at fremgå af koden for det elektriske apparats beskyttelsesniveau.

IP koder

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.