Havkajak i mørke

At ro kajak om natten er en stor oplevelse. Oplevelserne er helt anderledes end om dagen – og krydret med sværere vejfinding. Men følelsen af at være helt alene med en mægtig natur rundt om kajakken er fantastisk. Og det er faktisk slet ikke så svært at ro om natten og der er flere fordele. Dels er der mindre trafik på vandet, så sejlads i mindre sejlrender kan faktisk være sikrere – dels dør vinden ofte ud om natten og hermed bliver bølgerne mindre og roningen mindre anstrengende.

Prøv for eksempel at ro en aftentur i dit mest brugte ro-vand og oplev naturen i tusmørke. Men pas på! Du kunne blive hooked…

Forberedelse

Sikkerhed frem for alt er også gældende om natten. Derfor er der nogle grundtrin, som du bør have taget, før du begiver dig ud på natlige ekspeditioner.

 • Selvredning. Du skal kunne selvredde dig også uden makkerhjælp. Og du skal have trænet det i mørke! Hvis du ikke kan komme op i kajakken uden hjælp eller på dybt vand, så er du ikke rutineret nok til at sejle om natten. Er du i tvivl om dine evner eller trænger til inspiration, så læs denne norske hjemmeside og træn!
 • Sikkerhedsudstyr. Ud over alm. kajakpåklædning i forhold til vejrliget og temperaturen, herunder redningsvest, så har du behov for to ekstra dele i din oppakning:
  • Belysning. Selv om det ikke er lovbefalet med lys på en kajak om natten, så skal jeg på det kraftigste anbefale dig at have lys på kajakken. Og du skal kunne signalere med hvidt lys, hvis der er fare for sammenstød. Så du skal medbringe mindst en lommelygte! Anskaf eventuelt en lysmast, du anbringer på dækket, og som kan lyse hvidt 360 grader rundt. Endvidere anbefaler jeg pandelampe og en ekstra vandtæt lygte i din vest. Pandelampen er god, når du skal læse kort eller orientere dig i forhold til kyststrækning og forhindringer i vandet. Lygten supplerer dette – og er endvidere god efter landgang til at lyse lidt op. læs evt. en test af pandelamper her.
  • Nødraketter. Igen er der ikke krav herom i kajak, men jeg anbefaler dig at medbringe 2-3 raketter og et par håndblus. Anbring en raket og et håndblus i din vests lommer og resten i en pose på dækket af din kajak, så du hurtigt kan komme til dem. De må ikke være pakket ned i et dæksrum, da du så ikke kan få fat i dem, når du er blevet træt og evt. ikke kan komme op i kajakken. Anvend nogle kraftige raketter og ikke de små, smarte størrelser. De virker i for kort tid og når ikke ret langt op på himlen. Røg behøver du ikke – det alligevel kan ikke ses om natten.

Tip: Få en aftale med politiet om en “raket-aften” i samarbejde med den lokale sejlklub. Her kan du affyre en eller flere nødraketter under betryggende forhold, så du ved, hvordan de virker. Nogle modeller har et lidt kraftigt rekyl.

 • Kortlæsning. Kan du ikke læse kort om natten – og her menes søkort, så skal du træne det forud. Terrænet ser anderledes ud om natten og faste kendingsmærker, der ellers er tydelige i dagslys, kan være svære at se. Så navigation kræver træning. Læs om søkort her og brug af kompas her.

Kom i gang

Som ved så mange andre ting, så skal du kende dine fysiske begrænsninger ved sejlads i mørke. Øjet, som normalt er din primære sans, er ikke så effektiv – mens andre sanser træder frem. Du vil opleve at lugte, lyde og bevægelser er meget tydeligere i mørke end i dagslys. Og det er netop en del af den fantastiske oplevelse ved nattesejlads.

Øjet
Grunden til at øjets funktion nedtones i mørke er, at det i virkeligheden primært er indrettet til at se i dagslys. Vores mørkesyn er derfor et perifert syn. Du kender det sikkert: Når du ser på stjerner om natten, så er de svære at se, når du kigger direkte på dem. Men kigger du lidt rundt om dem, så kan du sagtens se den enkelte stjerne. Det er fordi du om natten bruger stavene i dit øje – og de er ikke placeret centralt i øjet, hvor øjets linse ellers koncentrerer billedet. Så du skal vende dig til at se rundt om det objekt, som du vil kigge på. Samtidigt er nattesynet ikke i samme grad i stand til at se dybden i landskabet, men kan kun se silhuetter og mørke konturer. Det gør navigation vanskeligere – men ikke umuligt.

Bevægelser i kajakken
Når du har besluttet dig til at udvide din rotid til også at omfatte natten, så start i det små. Start med at træne dine sanser i dagslys. Specielt dine evner til at føle kajakkens bevægelser i vandet. Om dagen kan du se, hvordan bølgerne kommer mod kajakken og efterfølgende se – og mærke – hvordan dine hofter bevæger sig. Om natten kan du ikke i samme grad se bølgernes komme, men du kan stadig føle kajakkens bevægelser. Den følelse kan du træne i dagslys ved ikke at se på bølgerne, men lade kroppen fortælle dig, hvordan du holder balancen i kajakken og hvordan rytmen i bølgerne er.

NB.: Har du tendens til at blive søsyg i dagslys, så kan det være værre i mørke, hvor du ikke kan se horisonten. Du bør derfor ikke gå ud i større bølger end du er tryg ved.

Brug af lys
Du skal lære at bevare dit nattesyn. I løbet af 10-15 minutter i mørke vender øjet sig til at benytte stavene i øjet. Derfor ser man faktisk bedre og bedre i mørke, når man er ude i det. Pupillen åbner sig helt, og øjet udnytter den smule lys, der er i natten. Udsættes du for et kraftigt lys – f.eks. ved at tænde en lampe med hvidt lys eller ved at se ind i en projektør på land, så lukker pupillen næsten til og du mister mørkesynet indtil øjet efter 10-15 minutter efter lyspåvirkningen igen er klar. Derfor skal du undgå at se ind i hvidt lys og f.eks. benytte rødt lys til at se på kort. Det ødelægger nemlig ikke nattesynet. Til gengæld ser farverne på søkortet anderledes ud – og rød skrift på kortet er svært at læse.

Tip: Start med at sejle nogle aftenture om sommeren, hvor det ikke er helt mørkt (de lyse nordiske nætter). Oplevelsen er her også rigtig stor – og du vender dig til at sejle, når der ikke er så meget lys. Sejl også dine første ture i rovand, som du kender. Herved kan du lære, hvordan kendte landfæster ser ud i mørke eller tusmørke.

Klargøring af materiel

Et gammelt ordsprog siger, at man aldrig må gå ned på materiel. Og det gælder også ved kajaksejlads – og særligt i mørke. Det er forholdsvist nemt i dagslys at konstatere en materieldefekt og enten reparere den på stedet eller ro i land og lave den her. I mørke er det meget vanskeligere at se, hvori materielfejlen består – og sværere endnu at reparere den på stedet. Derfor skal materiellet være helt i orden og funktionen kendt. Lad være med at introducere nyt og spændende materiel på en nattetur. Du ender bare med, at du ikke kan betjene det – eller værre, du ødelægger det og sætter sikkerheden på spil. Om natten gælder også et andet ordsprog: KISS – eller “keep it simple, stupid”. Altså heller enkelthed end overlæsset.

Kajakken
Jeg er ikke tilhænger af at forvandle kajakken til et lysende juletræ i natten, men det kan være nyttigt at anbringe noget hvidt, refleksivt tape på dækket i en linje fra cockpittet til stævnen. Det gør det nemmere at fornemme kajakkens retning og ikke mindst styre retningen mod et punkt i kimingen. Soldater kender det som mørkegrad 2, hvor pibens top på geværet farves med kridt. Sømand kalder det nautisk tusmørke.
Du skal også gå kajakkens evt. ror og finne efter. Kontroller om wirerne  er hele og ikke flossede især ved sammenspændinger. Efterspænd wiresamlinger og kontroller sikringspaler for deres funktion. Smør forbindelserne.

Pagajen
På pagajen kan du med fordel anbringe noget refleksiv tape på bladene. Husk begge sider. Det gør dine pagaj meget tydelige, hvis bladene belyses og kan tillige benyttes til at tilkalde hjælp, hvis det skulle blive nødvendigt.

Lys
Jeg kan ikke sige det tydeligt nok: Skift til nye batterier i dine lygter, inden du ror ud. Intet er værre end at se sine lys blive svagere og slukke, fordi batterierne var gamle. Heller have nye batterier i lygterne end blive udsat for det. Brug de gamle batterier i børnenes lygter, i TV’ets fjernbetjening og andre ikke-vitale apparater. Jeg anbefaler iøvrigt, at du benytter LED-lamper. De bruger meget mindre strøm og holder derfor længere. Selv til gamle Maglights kan du få en LED-pære, så der er ingen undskyldning.

VHF-radio
Afhængigt af hvor du ror, kan en VHF-radio være gavnlig. Så skift batterier på radioen og tag den med,  hvis du skal sejle i trafikeret farvand. Specielt hvis du skal på tværs af en større sejlrende. Lyt på kanal 16.

Mobiltelefon
Lad telefonen helt op og kom den i en vandtæt pose. Kom den i din ro-vest eller i din dækstaske, hvis du har en sådan. Husk at gå posen efter for utætheder. Telefonen er god til at fortælle pårørende om start og slut på sejladsen – eller hvis du bliver forsinket. Den kan også benyttes til at tilkalde hjælp ved livsfare. Brug 112 eller ring direkte til Søværnets Operative Kommando på telefonnummer 89 43 30 99. Følg de anvisninger, du får.

GPS
Igen: Nye batterier eller fuldt opladt. GPS’en kan du evt. have lagt waypoints ind på og så sejle efter. Men lad være med at sejle blindt efter GPS’en. Så går du glip af en del af det fantastiske: Menneske og natur med fokus på sanser. GPS’ens lys kan også ødelægge dit nattesyn – så benyt rødt lys – og søkort. Men det er selvfølgelig en smagssag.

Selve sejladsen

Start med små ture. Lad være med at overdrive ro-turens længde i starten. At ro i mørke tærer på kræfterne i starten, da miljøet er uvant og dine sekundære sanser arbejder på højttryk. Derfor bruger du flere kræfter og mere energi i starten indtil du er i træning. Test udstyret og bliv fortrolig med selvredning i tusmørke. Og sejl gerne ud med en ro-kammerat, der har prøvet at sejle i mørke.

NB.: Oplys altid andre om din sejlads, herunder roplan og tider. Og hold dig til planen!

Efter start så stands op efter et par hundrede meter og  kig tilbage til udgangspunktet. Det ser meget anderledes ud i mørke, men memorer konturerne og evt. lys. Det er det, du skal sejle efter, når du skal tilbage. Vær sikker på at du at du kan finde stedet igen, før du sejler videre.
Når du ror, så sejl forholdsvis tæt på kysten og observer landskabet tæt på vandet. Se fremad og er der en tydelig silhuet af et eller andet i ro-retningen, så sejl efter det. I mørke kan man let miste fornemmelsen af afstand og retning, hvorfor fixpunkter er vigtige at have. Ror du tæt på kysten, så møder du  sandsynligvis ikke andre både, men du er til gengæld udsat for at ro ind i fortøjede både og liner, der sikrer disse. Derfor skal du ikke ro helt tæt på land, men finde en afstand, hvor du undgår fortøjede småbåde og “undervandsfarer” tæt på kysten.

Tip: Hvis noget ikke er, som du syntes det burde være, så stop op og tænk dig om. Nu er det måske et godt tidspunkt at finde ud af, hvor du er. Kontroller din GPS eller dit søkort. Tag ingen chancer!

I farvand, hvor der er chance for at se større både eller sågar skibe, skal du holde øje med disses belysning. Du kan bestille et kort hos Trygfonden, der viser større skibes belysning og bøjers afmærkning. Det er gratis. Se mere her. Skibets lanterner mv. fortæller dig om skibets retning og ved at holde øje med lanternes bevægelse, kan du afgøre hastighed på skibet. Husk, at du er lille og ikke ses på radaren. Så det er sikrest, at du holder dig på stor afstand af andre skibe og har en “flugtplan” klar, hvis et skib nærmer sig.

Afslutning

Nøglen til en succesfuld natteoplevelse er forberedelse. Det håber jeg, at denne artikel giver indtryk af. Bliv familiær med sejlads i tusmørke, før du står ud i mørke. Og husk at fortælle dine pårørende hvad du vil gøre, hvor du vil gøre det og hvornår. God fornøjelse – vi ses nok ikke derude 🙂

6 thoughts on “Havkajak i mørke

 • 21. juli 2014 kl. 11:20
  Permalink

  En lille kommentar til dit valg af pandelampe. Til kajakbrug vil jeg anbefale at lampen som minimum ipx7 (vandtæt ned til 1 meters dybde i 30 min. ). Hvis lygten ikke virker efter en tur i baljen eller en grønlændvending, så er det begrænset hvad nytte den har specielt i hårdt vejr eller bølger. Husk på at det ikke nødvendigvis er dig, der vælger om der skal sejles i mørke/skumring, en uforudset begivenhed kan sagtens forsinke hjemkomsten, så man får brug for lampen i et vejrlig, som man ellers aldrig ville vovesig ud i i mørke.
  Ellers en god og inspirerende artikel.

  Besvar
  • 26. juli 2014 kl. 19:27
   Permalink

   Enig. Jeg har en lampe fastmonteret på min vest. En lygte, som hundeejere også bruger….

   Besvar
 • 12. februar 2012 kl. 21:07
  Permalink

  Det er forbudt at fyre raketter af hvis ikke man er i nød også nytårs aften!!! Se dog at lær de!!!!**###

  Ellers en god tekst.

  Besvar
  • 13. februar 2012 kl. 07:13
   Permalink

   Du har ret, men jeg har set i både politiets og Søværnets Operative Kommandos statistikker. Og på trods af adskillige raketaffyringer på de sidste 10 års nytårsaftener, så har der ikke været igangsat redningsaktioner nytårsaften på grund af en nødraket. 🙂

   Men skal det være helt lovligt, så kan man faktisk få tilladelse af politiet til at affyre nødraketter som træning. Så det bedste er selvfølgelig at aftale en træningsaften med politet.

   Vidste du iøvrigt, at man i Sverige og Norge skal have bevis på et “affyringskursus” før man kan købe nødraketter?

   Besvar
 • 14. november 2011 kl. 19:16
  Permalink

  Hej Steen

  Du har helt ret vedr. lys. Det har jeg ikke beskrevet så heldigt, så det retter jeg lige. Tak for dit input.

  Besvar
 • 14. november 2011 kl. 17:49
  Permalink

  “Du skal kunne selvredde dig også uden makkerhjælp. Og du skal have trænet det i mørke! Hvis du ikke kan komme op i kajakken uden hjælp eller på dybt vand, så er du ikke rutineret nok til at sejle om natten.”

  God pointe, jeg aldrig selv har tænkt over..!!

  —————–

  “Belysning. Selv om det ikke er lovbefalet med lys på en kajak om natten”

  Det er et krav at du kan fremvise hvidt 360g lys – ved behov. Så et eller andet skal du have med.

  ——————

  “Bevægelser i kajakken”

  Træn ved at sejle med lukkede øjne om dagen.

  Besvar

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.